Vi har fået endnu en DGNB-konsulent på holdet!

Del på:

Foto: TRUST

Tilbage i december blev vores bæredygtighedsingeniør Pernille nemlig færdig som DGNB-konsulent. Pernille tager sine nyerhvervede kompetencer med sig i sit arbejde som fagansvarlig for bæredygtighed i det strategiske partnerskab TRUST.

Hér kan du læse lidt om, hvad uddannelsen som DGNB-konsulent betyder for Pernilles daglige arbejde:

 

Hvad er anderledes efter at du er blevet DGNB-konsulent?

Kort sagt har DGNB-konsulentuddannelsen givet mig en række værktøjer, så jeg bedre kan vejlede i forhold til helhedsorienterede, bæredygtige valg. Selvom vi ikke nødvendigvis DGNB-certificerer de københavnske skolebyggerier, giver det alligevel rigtig god mening at bruge DGNB-kriterierne som inspirationskilde i beslutningsprocessen.

På TRUST arbejder vi med bæredygtighed så helhedsorienteret som muligt for at sikre at vi opfylder Københavns Kommunes miljøkrav og en fornuftig sammenhæng mellem projektering, byggeri og drift. Vi bruger løbende DGNB-kriterierne til at sammenholde forskellige løsninger på tværs af mange og ofte modsatrettede parametre. Her kommer samarbejdskonstellationen i det strategiske partnerskab til sin fulde ret, da projektparter og relevante fagdiscipliner arbejder tæt sammen fra dag et. De fagansvarlige har ofte forskellige kvalitetskriterier i fokus, hvilket er med til at gøre det tværfaglige samarbejde så værdiskabende.

 

Hvorfor endte du netop som bæredygtighedsingeniør?

For mig er det tværfaglige sammenspil og den kreative tankegang, som det bæredygtige byggeri kræver, utrolig fascinerende. Bæredygtighed berør alle typer byggeri; fra kæmpestore erhvervsbyggerier til mindre familiehuse; nybyggeri og renovering. Den mest bæredygtige løsning i ét byggeprojekt er derfor ikke nødvendigvis det samme i et andet. Det handler om at se byggeriet ud fra et helhedsperspektiv og sikre en balance mellem de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

 

Hvad inspirerer dig for tiden?

Lige nu arbejder jeg rigtig meget energi og indeklima, og det at sikre bæredygtighed gennem genbrug. Når vi bygger nyt, betyder det ofte, at noget gammelt rives ned. Tanken om at reducere affaldet fra nedrivningen og genbruge det andetsteds giver så god mening. Opgøret med ’brug-og-smid-væk-kulturen’ er super vigtig – særligt inden for byggeriet, som er en af de største klimasyndere. Der sidder rigtig mange virkelig dygtige mennesker i både DOMINIA og TRUST, som kan få alt til at ske. Det er et virkelig spændende miljø at være en del af, og samtidig være med til at vende byggeriet i en mere bæredygtig retning.