Almene boliger

Vi er specialiserede i opførelse, ombygning, modernisering og renovering af alle typer almene boliger. DOMINIA har ydet rådgivning til opførelse af mere end 60.000 boliger gennem tiderne.

Ekspertisen i almene boliger ligger i naturlig forlængelse af DOMINIA’s oprindelse som en del af det almene boligselskab KAB for mere end 80 år siden.

Vi kender de grundlæggende rammer og regler, som gælder for almene boligselskabers drift og anlægsopgaver. Vi kender de organisatoriske rammer og forstår at få beboerdemokratiet til at fungere som en styrke for byggeriet. Vi sætter os ind beboernes vinkler, ønsker og behov og bruger vores faglige viden, økonomiske forståelse og en åben tilgang til at nå til løsninger, der kan møde flest mulige behov inden for projektets økonomi og tid.

Mange almene boliger renoveres i disse år. I den forbindelse indgår ofte ansøgninger til Landsbyggefonden om støtte. Vi har mange års erfaringer med denne proces og med Landsbyggefondens prioriteringer og vurderinger ansøgninger. Denne viden bruger i projekteringen og i dialogen med bygherre, beboere og projektets øvrige parter om løsningsmuligheder i forhold til behov, ønsker og økonomi.

Der bygges også nye almene boliger, blandt dem flere med bæredygtige målsætninger som bl.a. Almen Bolig+ som både skal være billige og bæredygtige. Vi har leveret rådgivning på disse og andre projekter. Læs mere om dem og andre at vores projekter under Referencer.

Urban (1)