DOMINIA SKÆRPER FOKUS PÅ CIRKULÆRT BYGGERI MED NY AFDELING FOR BÆREDYGTIGHED OG MILJØ

Del på:

DOMINIA ønsker at udvide arbejdet med bæredygtighed fra et primært fokus på energieffektivisering til også at beskæftige sig med genanvendelse. Derfor opretter vi en ny afdeling for både bæredygtighed, miljø og commissioning.

 

”Bæredygtighed er ikke en konstant størrelse, men en proces der er i konstant udvikling. Særligt i byggebranchen kan vi ikke hvile på laurbærrene, og byggeriet er i høj grad udfordret på ressourceforbruget. Både private og offentlige bygherrer efterspørger i stigende grad genbrugsmaterialer, og øget genbrug af byggematerialer er i tråd med visioner og strategier for affaldshåndtering i Danmark. Ved at lade vores bæredygtighedsingeniører og miljørådgivere sidde side om side tror vi på, at udviklingen af cirkulært byggeri kan nå nye potentialer i DOMINIA,” fortæller adm. direktør Morten Stahlschmidt.

 

Bæredygtighed har indtil nu været en integreret del af afdelingen for VVS og energi. Det bliver Helene Gaarn, certificeret miljørådgiver, der skal lede den nye afdeling, der også vil rumme commissioning som en ydelse, der skal understøtte bæredygtig drift af byggerier.

 

”Bygningernes generelle energiforbrug er en vigtig faktor, men vi er nødt at forholde os til flere bæredygtighedsaspekter, så vi ikke ukritisk hiver byggematerialer ned fra hylderne. Vi ønsker at bidrage til, at genbrug og genanvendelse bliver normen i byggebranchen. Når byggerier skal renoveres eller nedrives, kan de være materialebanker med stor værdi. Men vejen dertil kræver ny viden og nye forretningsmodeller,” fortæller Helene Gaarn.

 

Den nye afdeling vil stå centralt i forhold til alle øvrige ydelser, som en integreret naturlighed i alle projekter, og vi ser derfor et stort vækstpotentiale for afdelingen.