Holbergskolen kåret til Årets Skolebyggeri 2019

Del på:

Fem danske skolebyggerier var nominerede, da Nohrcon uddelte prisen for Årets Skolebyggeri. Men det blev Holbergskolen, der løb afsted med den flotte hæder. Skolen er blevet smukt og nænsomt helhedsrenoveret med DOMINIA som rådgivende ingeniører under det strategiske partnerskab TRUST.

Holbergskolen er fra 1953. Med sine facader i røde mursten, saddeltag med vingetegl og snedkerdetaljer er skolen typisk for datidens københavnske skolebyggerier. Som mange andre danske folkeskoler fra perioden, oplevede Holbergskolen i Københavns Nordvestkvarter udfordringer med slidte bygninger, der ikke matchede nye læringsmetoder eller pædagogiske ambitioner. Vores mål var derfor at gennemføre en nænsom renovering og bringe Holbergskolen blidt ind i både nutiden og fremtiden.

Med en bevaringsværdiklasse 4 har vi haft stort fokus på at renovere i tråd med den oprindelige skoles høje kvalitet, arkitektoniske vision og håndværksmæssige omhu. Samtidig er alle løsninger valgt, så byggeriet bliver ajourført med nutidige krav til indeklima, akustik og fleksible læringsmiljøer.

Foto: Jonathan Weimar

FAGJURYEN UDTALTE BL.A. FØLGENDE OM HOLBERGSKOLEN VED NOMINERINGEN:

Der er gjort meget for at udvikle skolens rum med respekt for den oprindelige bygning, både mht. valg af gulvbelægning, vinduer og lofter. Således bærer renoveringen præg af at være foretaget med en klar æstetisk sans for detaljer, materialer og farver i sammenhæng med skolens funktioner, krav og anvendelse. Projektet kombinerer på fineste vis respekten for det oprindelige byggeri og den tids holdninger til skole, didaktik og pædagogik – og så moderniseringen i en bygningsmæssig optimering og anvendelse, som matcher nutidens behov. Som renoveringsprojekt – superflot.

Tillid, tværfaglighed og samarbejde

TRUST blev søsat i 2016 af Københavns Kommunes bygherreenhed Byggeri København (ByK) i ønsket om at bygge flere skoler til Kommunens voksende befolkningstilvækst – og til udbedring af trængende skoler. Ved at arbejde tættere sammen i et forpligtende partnerskab, har vi delt erfaringer og fundet fælles løsninger på tværs af faggrænser. Med prisen som Årets skolebyggeri, og også nomineringen af det andet TRUST-projekt Lundehusskolen, beviser det, at vi med indbyrdes tillid, samarbejde og tværfaglighed kan nå rigtig langt.

Vi glæder os sammen med vores samarbejdspartnere over prisen for Årets Skolebyggeri.

DOMINIAs hold på renoveringen af Holbergskolen
Foto: DOMINIAS hold på renoveringen

FAKTA OM PROJEKTET

 • Projekt afsluttet: 2019
 • Type: Helhedsrenovering
 • Areal: 9.500 m²
 • Anlægssum: 82 mio. kr.

TEAMET BAG

 • Bygherre: Københavns Kommune, ByK
 • Team: TRUST (Strategisk partnerskab)
 • Arkitekt: KANT arkitekter A/S
  NØHR & SIGSGAARD ARKITEKTFIRMA A/S
 • Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter
 • Ingeniør: DOMINIA & Norconsult
 • Entreprenør: Enemærke & Petersen
 • Andre involverede: Krydsrum Arkitekter/Reskur

Foto: Jonathan Weimar / DOMINIA