At arbejde i DOMINIA

I DOMINIA har vi et stærkt sammenhold. Det gælder både fagligt og socialt. Vi tror på, at godt samarbejde fremmes af, at vi trives socialt såvel som fagligt på tværs af fag og funktioner.

DOMINIA er medarbejderejet og har en flad struktur. Samtidig er vi ikke flere ansatte end, at vi alle kender hinanden. Vi arbejder med base centralt på Vesterbro i København. Kontoret er vores fælles base. Det var en høj prioritet, da vi flyttede til nye lokaler for godt tre år siden, at vi kunne sidde på samme etage. Det gør, at vi naturligt ses på tværs af afdelingerne på daglig basis. Det fremmer både den faglige sparring og det sociale sammenhold.

Fagligt arbejder vi med stor grad af selvstændighed i udførelsen af opgaverne. Vi lægger derfor vægt på, at vores medarbejdere har engagement og mod på at tage ansvar, både i løsning af egne opgaver og i forhold til at bidrage til den fælles sammenhæng i projekterne. Det gælder både internt som eksternt og på tværs af faggrænser, idet langt de fleste opgaver løses i teams på tværs af afdelingerne og med eksterne samarbejdspartnere. Der er stor mulighed for at lære og vokse fagligt og professionelt. Vi har en stærk tradition for at sparre og hjælpe hinanden i løsning af opgaverne, og vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

I DOMINIA går vi op i at have en levende arbejdsplads – både fagligt og socialt. Som en del af DOMINIA kan du tage del i spændende faglige arrangementer og hyggelige sociale aktiviteter. Vi har en aktiv personaleforening, som arrangerer bl.a. fester, kultur- og sportsarrangementer. Dertil kommer en række medarbejderordninger som bl.a. overskudsdeling, pensions- og helbredsordning.

 

DSC03196-udsnit