Organisation

Organisation
DOMINIA er organiseret i fem afdelinger med hvert sit fagområde som vist i organisationsdiagrammet. Organisering efter fagområde sikrer en tæt og løbende vidensudveksling og sparring om løsning af faglige problemstillinger. Det sikrer både høj faglig kvalitet og opbygning af viden og kompetence.

Samtidig har det høj prioritet i DOMINIA, at rammerne understøtter det tætte samarbejde mellem de faglige discipliner. Vi sidder alle på samme etage med kort afstand til hinanden. Det styrker både det faglige arbejde og den stærke sociale sammenhæng i virksomheden.

Ledelsen
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for virksomheden.
Virksomhedens ledelse udgøres af: