Nordrefælled Kvarter

Del på:
Boligselskabet AKB ved KAB
2013-2017
6.272 m²

Almenbolig+ er et af velfærdsministeriet godkendt forsøgskoncept, udviklet af KAB. Konceptet har til formål at etablere en ny generation af billige almene boliger med lave opførelses- og vedligeholdsudgifter, og hvor huslejen er lav i forhold til traditionelt alment nybyggeri.

Den gennemsnitlige husleje i almenbolig+ boliger er ca. 23% lavere end andre sammenlignelige almene boliger. Den besparelse skal findes i energioptimering, og fordi boligerne er udarbejdet i præfabrikerede boksmoduler i træ. På den måde er ikke kun kostprisen reduceret, men også ressourceforbruget.

DOMINIA har været bygherrerådgiver på næsten alle AlmenBolig+ projekter siden konceptets begyndelse.

Nordre Fælled Kvarter består af 60 lavenergiboliger på 86- 130 m². Boligerne er i en til tre etager, med indgang fra stue eller 1.sal.

Boligerne er sammensatte rækkehuse i mindre klynger, der samler sig om et fælles grønt område. Behandlingen af uderummene differentieres mellem de indre rum mellem bygningerne og de ydre rum mod arenakvarterets lokalgader.

ONV arkitekter, jaja architects

ONV arkitekter, jaja architects