AlmenBolig+

Del på:
KAB
2009-2016
550 - 800 mio. kr. ekskl. moms
Adresser i 12 Kommuner
Bygherrerådgiver

AlmenBolig+ er et af Velfærdsministeriet godkendt forsøgsprojekt, der har til formål at etablere en ny generation af billige almene boliger. Opførelsen udbydes som totalentrepriser via en række rammeaftaler, hvor hvert projekt inden for rammeaftalerne omfatter projektering, produktion og opførelse af et antal boligenheder i Københavns Kommune, og en række hovedstadsnære kommuner. Foreløbig er der udbudt 5 rammeaftaler. hvorunder særskilte projekter har resulteret i opførelse af 1186 boligenheder efter AlmenBolig+ konceptet fordelt på 12 kommuner i Hovedstadsområdet. Boligerne er i alle tilfælde almene familieboliger i størrelser på 80-130 m2. Bygningerne er overvejende rækkehuse i op til 3 etager udført med et industrialiseret, let byggesystem. Boligerne opføres som energiklasse 2020 jf. BR10.

Blandt projekterne kan nævnes opførelsen af Irishaven med 12 boliger, Danmarkshusene med 72 boliger, Arenagrunden med de tre kvarterer Nordre Fælled Kvarter, Skov Kvarter og Park Kvarter hvor der i alt opføres 170 boliger. Dertil kommer en række projekter der er opført efter AlmenBolig+ konceptet, men uden for rammeaftalerne.

DOMINIA har som bygherrerådgiver udbudt rækken af rammeaftaler vedrørende AlmenBolig+. Det har desuden omfattet administration af rammeaftalen, hvor DOMINIA også har indgået i det partnerlignende samarbejde.

DOMINIA har desuden været byggeleder på en række af de konkrete byggeprojekter under AlmenBolig+.