Asters Rækkerne

Del på:
Boligselskabet AKB ved KAB
2016-2019
Vandkunsten, DEM og Tyréns, BM Byggeindustri
Bygherrerådgiver

På Grønttorvet er opført  24 Almenbolig+ boliger, også kaldet Asters Rækkerne.

Almenbolig+ er et af velfærdsministeriet godkendt forsøgskoncept, udviklet af KAB. Konceptets formål er at etablere en ny generation af billige almene boliger med lave opførelses- og vedligeholdsudgifter, og hvor huslejen er lav i forhold til traditionelt alment nybyggeri.

Asters Rækkerne er udført i præfabrikerede boksmoduler, hvor hovedkonstruktionen i bygningen er fyrretræ fra svenske skove. Store dele af bygningsmaterialerne er derfor CO2 neutrale.

Taget er beklædt med sort tagpap med indbyggede solceller og ovenlysvinduer. Facadematerialerne er i sortmalet træ og teglskaller, som både er smukke, men også sikrer minimale udgifter til drift og vedligehold, som beboerne selv varetager i Almenbolig+.

Boligerne har et meget lavt energiforbrug, og varmeudgiften er reduceret til et minimum.