Balders Have

Del på:
Sydkystens Boligselskab (SydBo) v/KAB
2015-2016
39 mio. kr.
3.364 m2 - 34 boliger boliger
Fasanskellet 10, Ishøj
Scandi Byg, ONV Arkitekter, ja-ja Architects, Bascon
Bygherrerådgiver

Almenbolig+ er et af velfærdsministeriet godkendt forsøgskoncept, udviklet af KAB. Konceptet har til formål at etablere en ny generation af billige almene boliger med lave opførelses- og vedligeholdsudgifter, og hvor huslejen er lav i forhold til traditionelt alment nybyggeri.

Den gennemsnitlige husleje i almenbolig+ boliger er ca. 23% lavere end andre sammenlignelige almene boliger. Den besparelse skal findes i energioptimering, og fordi boligerne er udarbejdet i præfabrikerede boksmoduler i træ. På den måde er ikke kun kostprisen reduceret, men også ressourceforbruget.

DOMINIA har været bygherrerådgiver på næsten alle AlmenBolig+ projekter siden konceptets begyndelse.

Her iblandt Balders Have, som består af 34 nyopførte almene familieboliger i en tæt-lav bebyggelse.

Boligerne har en størrelse på 80-130 m2 og er opført som rækkehusbebyggelse i 2-3 etager. Bygningerne er opført som industrialiseret, let byggesystem i energiklasse 2020.

DOMINIA har leveret bygherrerådgivning til projektet, herunder programmering, udbud af totalentreprise, bygherretilsyn. DOMINIA har desuden indhentet §8 tilladelse, samt forestået udbud af forureningshåndtering samt tilsyn med udførelsen.