Banevænget

Del på:
Herlev Boligselskab v. KAB
2014-2017
128 mio. kr. inkl. moms
Baneløkken 2-46, Gåseholmvej 1-23 og 2-26, Herlev Hovegade 107-117, Stumpedal 9-19, Sønderlundvej 2-8 og Toggangen 2-6 og 40-46, 2730 Herlev.
Pålsson Arkitekter
Totalrådgiver

Se flere billeder her

Banevænget der består af ni blokke, en trefløjet bygning og 5 vinkelbygninger, med i alt 411 boliger, har undergået renovering med henblik på udskiftning af tage samt renovering af vand- og afløbsinstallationer. Beboerne har i forbindelse med renoveringen mulighed for at foretage beboertilvalg af udvalgte materialer til badeværelserne. I ca. 100 af boligerne har badeværelserne gennemgået ombygninger, således at disse nu fremstår i en bedre stand end de oprindelige badeværelser.

Der har som en del af renoveringen foregået miljøsanering af renoveringsområderne, idet der i boligerne er forekomst af såvel, skimmel, asbest, bly, PCB og andre metaller. Boligerne har været beboede under udførelsen hvilket har stillet store krav til den logistiske gennemførelse af renoveringen både i forhold til saneringsarbejder og håndteringen af beboerne.