Benløse Daginstitution

Del på:
Ringsted Kommune
2016-2017
17 mio. kr.
915 m2
Benløseparken 4, Ringsted
BBP Arkitekter
Underrådgiver

Nybyggeri af daginstitution med fleksibel anvendelse, så den enten kan anvendes til 24 børnehavebørn (integreret) eller anvendes til 20 vuggestuebørn (almen). Grunden der består af to matrikler der sammenlægges til en og dermed udgør ca. 7.500 m2 for den nye institution.
Den eksisterende institution der i dag er placeret på den ene matrikel nedrives, men vil under udførelsen af den nye institution være i drift og først blive nedrevet når det nye hus tages i brug.

Den nye integrerede institution i Benløse placeres som en fritliggende ét etages pavillon i haverummet med 6 ”fingre” og runde hjørner. Bygningen udføres som let trækonstruktion (træelementer) og med facade bestående af lodret brædde-/listebeklædning.

Ventilationsanlægget placeres centralt på taget og afskærmes visuelt af en “indhegning” med trælister svarende til liggehal og skurbygninger. Loftet beklædes generelt med lys træbeton. Der er taget særlig højde for svagtseende ved etablering af indirekte og jævn belysning. I direkte tilknytning til bygningens nordlige udgang og tættest på dagplejen ligger et udendørs krybberum.
Yderlige etableres en fritliggende skurbygning som indeholder et opvarmet teknikrum, depot, toilet og et skur til legeredskaber og et affaldsrum. Bygningen opføres som BR2015 med solceller.

DOMINIA leverer projektering, opfølgning og tilsyn inden for konstruktioner, VVS og el-teknik.