Børnehuset Krogstenshave

Del på:
Hvidovre Kommune
2014-2016
10-11 mio. kr. inkl. moms
Tilbygning: ca. 300 m2 Ombygning: ca. 265 m2
Kant Arkitekter
Underrådgiver

Børnehuset Krogstenshave er placeret i et villakvarter, ved siden af plejehjemmet Krogstenshave. Dagsinstitutionen bestod tidligere af 2 eftertragtede børneinstitutioner med gode fysiske forhold og udearealer, som i videst mulig grad skal bevares. Ved afslutningen af dette byggeprojekt er Børnehuset Krogstenshave én dagsinstitution med 2 ekstra børnegrupper i fht. de eksisterende. Dette giver mulighed for at etablere enten 24 stk. 0-2 års pladser eller 48 stk. 3-6 års pladser.

Derudover er etaberlet et nyt produktionskøkken, som kan håndtere madtilberedning til 10 grupper svarende til cirka 220 børn, alt afhængigt af om det er vuggestue eller børnehave, institutionen omlægges til. De nye funktioner og den nye disponering som følge heraf har krævet en delvis ombygning af eksisterende rum og en ny tilbygning som skaber en fysisk forbindelse mellem Stenen og Krogen. Derudover er etableret et nyt mere hensigtsmæssigt affaldsområde, et nyt vareindleveringsområde og et nyt cykelskur.

I tilknytning til projektet er en brugergruppe med repræsentanter fra Hvidovre kommune, personale og ledelse fra børnehusene samt forældrebestyrelse. Brugergruppen inddrages løbende og kommenterer og godkender ved hvert faseskift det udarbejdede materiale inden det videre forløb.