Bredebo

Del på:
Lyngby-Taarbæk Kommune og LAB v/DAB
2009-2014
125 mio. kr. inkl. moms
7.900 m2 - 96 boliger
Bredebovej 1, 2800 Kgs. Lyngby
Rubow Arkitekter, Lassen Landskab A/S
Underrådgiver

Se flere billeder her

Byggesagen omfattede nedrivning af eksisterende Områdecenter Bredebo og ældreboligerne i Lyngby, samt nyopførelse af 96 plejeboliger med tilhørende servicearealer inkl. aktivitetscenter og produktionskøkken. Hertil kom teknikrum, depoter mv. i kælderniveau. Nedrivningen og nybyggeriet er udført i to etaper så centeret har kunnet være i drift under opførelsen.

Visionen har været et nutidigt boligbyggeri med minimalt institutionspræg, høj grad af hjemlighed, med gode torums boliger, attraktive fællesarealer og velfungerende servicearealer. Der vil være plads til i alt 104 beboere i 96 lækre og tidssvarende enkeltboliger og 4 ægtefælleboliger.

Centeret er inddelt I 8 boenheder med 12 boliger I hver med tilhørende fællesarealer placeret central. Alle boliger har glaskarnapper og ægtefælleboligerne altaner, hvilket åbner boligerne op med det omkringliggende område. Servicearealerne er placeret I stueetagen og indeholder bl.a. aktivitetscenter, administration, storkøkken samt et større fælles opholdsområde med café/kiosk for beboere, personale og kommunens øvrige ældre borgere. I forbindelse med fællescaféen og opholdsområdet etableres to gårdhaver.

Hele byggeriet er projekteret til at overholde kravene til lavenergiklasse 1, hvilket var ambitiøst på det tidspunkt, hvor projektet begyndte. Det indebar, at bæredygtighed og energi-/miljøoptimerede løsninger er indarbejdet i projektet, i form af grønne tage, grundvandsvarmepumpeanlæg og solceller der producerer el til fællesdrift. Byggeriet fik også en af landets første ”grønne vægge”.