Carl Jacobsens Vej

Del på:
KAB
2012-2013
205,5 mio. kr. inkl. moms
9200 m2 inkl. kælder - 56 almene boliger, 23 plejeboliger boliger
Carl Jacobsens Vej 21A - 23A, 2500 Valby
Vandkunsten, W. Lynggaard Petersen
Totalrådgiver

Se flere billeder her

Hensigten med projektet er dannelses af et bykvarter med fokus på at skabe sammenspil mellem forskellige bygningsfunktioner og der med sikre de bedst mulige rammer for beboere og bruger.

Bebyggelsen rummer 53 almene boliger, 26 plejeboliger med serviceareal samt en 7 gruppers daginstitution indeholdende vuggestue og børnehave, fordelt på to blokke, der hver især generelt føres op i 6 etager, med kælder under en del af bebyggelsen. Som følge af funktionssammensætningen og de deraf flere bygherrer og mange interessenter, har det været en byggesag med en betydelig kompleksitet.

Hele byggeriet er projekteret til at overholde kravene til lavenergiklasse 2015, hvilket har betydet at bæredygtighed og miljøoptimerede løsninger er indarbejdet i projektet. Blandt andet kan nævnes grønne tagterrasser, samt udeanlæg der tilfører lys og luft til byggeriet, solceller og forsinkelse på regnvand. Ligeledes har der ved materialevalg været fokus både har været på at sikre et fornuftigt ressourceforbrug men samtidig at holde både fremtidigt vedligehold, indeklima og funktionalitet for øje.

Bebyggelsen er blevet udført og ibrugtaget etapevis, hvilket har medført øget fokus på byggestyring og logistik.