Ellemarken

Del på:
Køge Almennyttige Boligselskab v. DAB
2015-2018
96 mio. kr. inkl. moms
Ellemarken, Parkvej i Køge
Totalrådgiver

Ellemarken er opført i perioden fra 1965. Bebyggelsen er opført i to dele hvor A og B-blokkene er opført sammen og C og D-blokkene er opført sammen. Bebyggelsen er opført som 11 etagehuse i fire etager plus kælder. Der er i alt 1125 boliger.

Nærværende byggesag omhandler udskiftning af samtlige brugsvandsledninger, fald-stammer og stigstrenge i samtlige boliger og kældre under boligblokke. I forbindelse med renoveringen har det været muligt for beboerne at foretage beboertilvalg af nyt badeværelset. Der udføres nye badeværelser i 52 boliger.

Der er forud for renoveringen udført pilotprojekt i to opgange, hvor der også er renoveret to badeværelser som prøvebadeværelser.

Projektet er ikke finansieret med støtte fra Landsbyggefonden.