Engskovskolen

Del på:
Holbæk Kommune
2013-2014
27,5 mio. kr. inkl. moms
1.550 m2
Gl. Skovvej 150 C, 4420 Regstrup
Rubow arkitekter
Underrådgiver

Se flere billeder her

 

Bæredygtig energirenovering, samt ombygning af eksisterende skole som led i en ny strategi i Holbæk Kommune for udvikling af kommunens folkeskoletilbud. Engskovskolen ombygges og energioptimeres som følge heraf med stort fokus på indeklima, dagslys og læringsmiljø til den nye skolestruktur.

Sagen omfattede bygning B og C, indeholdende bl.a. 9 klasselokaler, skoletorv, læse-forberedelsesrum og hjemkundskab. Bygningerne energioptimeres og nye pædagogiske læringsmetoder indarbejdes i forbindelse med ombygningen. Fokus for energirenoveringen var på energioptimering, drift og vedligehold, indeklima samt et velbalanceret dags- og kunstlys.

Der blev bl.a. etableret nye ventilationsanlæg for overholdelse af indeklimakrav BR2010, glasfacaden blev udskiftet og, der blev etableret nye ovenlys i forbindelse med etablering af et nyt skoletorv. Optimal placering af de store ovenlysprismer I et dynamisk rumforløb af nicher, samlingsområder og aktive læringsrum, giver nye ’genbrugte’ undervisningsarealer i den eksisterende skolebygning

DOMINIA varetog som underrådgiver ingeniørprojekteringen, fagtilsyn og byggeledelse.

 

Billeder: Rubow Arkitekter