Solgaven Plejecenter

Del på:
AKB København ved KAB
2014-2019
200 mio. kr.
12.000 m2 - 126 boliger
Følager, 2500 Valby
mtre arkitekter; Arkitektfirmaet MW
Bygherrerådgiver

Se flere billeder her

Følager Plejecenter tager afsæt i en ambition om at skabe et state of the art-plejecenter til blinde svagsynede og døvblinde.

Det nye plejecenter for blinde, svagsynede og døvblinde borgere på Følager-grunden i Valby er et både ambitiøst og udfordrende projekt. Ambitiøst i den forstand, at der ønskes ’Europas bedste plejecenter for målgruppen’, og udfordrende i den forstand, at de tekniske krav er store som følge af især de lokalplanmæssige forudsætninger og byggeriets beliggenhed tæt på jernbanen, ligesom plejecentret som alment byggeri nødvendigvis skal opføres inden for en fastlåst økonomisk ramme.

Projektet består i opførelse af et plejecenter med 96 plejeboliger og 30 ældreboliger samt dertilhørende service og fællesarealer. Plejecenterets målgruppe er blinde, svagsynede og døvblinde, hvorfor der er stort fokus på lys, akustik og tilgængelighed.

Plejecenteret opføres på Følager-grunden i Ny Ellebjergkvarteret i København og vil have et samlet areal på omkring 12.000 m2.

Bebyggelsen skal opføres inden for rammerne af lokalplanen, som definerer, at byggeriet skal opføres som en et-etagers plint, der gennembrydes af tre etageblokke på op til 6 etager. Oven på plinten er der foruden udearealer til plejecenteret tænkt en offentlig sti, der leder fra Ny Ellebjerg Station gennem området.

Bebyggelsen skal opfylde energiklasse 2020.

DOMINIA fungerer som bygherre i samarbejde med arkitektfirmaerne mtre arkitekter og Arkitektfirmaet MW. Bygherrerådgivningen omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud af totalentreprise i projektkonkurrence samt bygherretilsyn.