Solgaven Plejecenter

Følager Plejecenter tager afsæt i en ambition om at skabe et state of the art-plejecenter til blinde svagsynede og døvblinde. Det nye plejecenter for blinde, svagsynede og døvblinde borgere på Følager-grunden i Valby er et både ambitiøst og udfordrende projekt. Ambitiøst i den forstand, at der ønskes ’Europas bedste plejecenter for målgruppen’, og udfordrende i den … Læs resten af Solgaven PlejecenterLæs “solgaven plejecenter”