Hørkær

Del på:
Herlev almennyttige Boligselskab v/DAB
2012-2014
45 mio. kr. inkl. moms
4.471 m2 - 47 boliger
Hørkær 13A til 13J og 15A-15F og Glødelampen 1-32, Herlev
GVL Entreprise A/S, Rubow Arkitekter, Lassen Landskab A/S
Ingeniørrådgiver

Projektet, der også kaldes Glødelampen B, omfatter nybygning af 47 almene familieboliger fordelt på to byggefelter samt tilhørende fælles udearealer. Byggeriet etablerer to markant forskellige boligbebyggelser omkring to forskellige rumligheder i bydelen Hørkær. Byggeriet indgår i en større masterplan for området.

I byggefelt B1 etableres forskydning af hver etage over hinanden, hvorved der opstår ankomstarealer og terrassearealer der er integreret i bebyggelsen.

På byggefeltet B2 etableres en rækkehusbebyggelse, der består af én boligtype. Bygningerne opføres som boksbyggeri i 3-4 etager, med skifer beklædning. Lavenergiklasse 2015 – både passive og aktive tiltag, samt fokus på nabosynergi og ejerskab.

Byggeriet er opført i totalentreprise.

DOMINIA har leveret ingeniørrådgivning i form af projektering og fagtilsyn.

Billeder: Rubow Arkitekter