Holmegårdsparken

Del på:
DSI Holmegårdsparken v/OK Fonden
2008-2010
170 mio. kr. inkl. moms
Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund
Bygherrerådgiver

Se flere billeder her

Etapedelt om- og nybygning af Holmegårdsparken fra 145 plejeboliger til 120 til varende moderne toværelses plejeboliger med tilhørende servicearealer. Eksisterende tæt-lav bebyggelse nedrives og der opføres nye plejeboliger. Desuden renoveres den bevaringsværdige Albertis Villa. De nye boliger bliver væsentlig større og placeres i seks fleksible afdelinger, som kan rumme både fællesskab og tilbagetrukkethed. Hver afdeling får bl.a. eget vaskeri, et fælles åbent køkken, en stor spisestue samt flere fællesrum med forskellige aktiviteter.

Bygningerne er udlagt som rækkehus i en park, med en skala der imiterer det omkringliggende villakvarter. Parken er åben for alle og vil blive et vigtigt aktiv for områdets beboere. Hermed har vi ønsket at nedtone det institutionsprægede miljø. Regnvand fra tage og terræn opsamles i lavninger, grøfter og regnbede der forbindes til en ny sø. Søen bliver det rekreative omdrejningspunkt i parken.

Det nye Holmegårdsparken bliver et bæredygtigt byggeri i energiklasse 2015 med bl.a. solceller

DOMINIA har som  bygherrerådgiver stået for gennemførelse af projektkonkurrence, udbud og totalentreprise rådgivningsaftale. Sidenhen ekstern granskning af hovedprojekt.