Katrinedal Skolen – Bæredygtig renovering

Del på:
Københavns Kommune
2011-2012
24 mio. kr.
10.000 m2
Vanløse Allé 44, 2720 Vanløse
juul & hansen arkitekter
Totalrådgiver

Se flere billeder her

Sagen omfattede helhedsrenovering af bevaringsværdig 3-sporet folkeskole. Skolen består af en hovedbygning i 3 etager, med høj kælder der er delvist udnyttet, 2 gymnastiksalsbygninger samt de gamle skoleinspektør- og skolebetjentboliger. Skoles bygninger fremtræder slidte og er i store træk uændrede siden opførelsen.

Helhedsrenovering består i genopretning af dele af den eksisterende klimaskærm, herunder tag, facader og bygningskomplettering, udskiftning af vinduer og døre samt etablering af mekanisk ventilationsanlæg med fokus på sikring af godt indeklima i klasselokaler og energioptimering. Renoveringen udføres i flere etaper, mens skolen er i drift. Projektet bydes ud digitalt.

Bæredygtige tiltag

Hele byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015. Institutionen er projekteret til at være bæredygtig herunder, at den er fleksibel så den med et minimum af omkostninger kan ændres til en anden fordeling af grupper. Den valgte vinduesløsning er baseret på en helhedsvurdering af 5 løsningsforslag med udgangspunkt i DGNB som er et certificeret beslutningsværktøj for bæredygtigt byggeri. Der er desuden foretaget beregninger på energitiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år.

DOMINIA har leveret totalrådgivning, projektledelse, projektering og fagtilsyn af ingeniørfaglige arbejder og digitalt udbud.