Kongevejen

Del på:
Boliggården, Afd. 42
2013-2015
48 mio. kr. inkl. moms
3.180 m² - 37 boliger
Kongevejen, Helsingør
Thora Arkitekter
Underrådgiver

Nyopførelse af 37 almene boliger, samt et mindre fælleshus med et samlet areal på ca. 3.200 m2. Boligerne skal indrettes med henblik på, at de især skal udlejes til seniorer. Grunden ligger i et meget sammensat byområde ved indkørslen til Helsingør, med en blanding af store boligblokke, institutioner, mindre parcelhuse og industri. Området har karakter af en vildtvoksende park, hvilket søges iscenesat, kvalificeret og videreudviklet i projektet. Der er udviklet et byggeri, der åbner sig mod omgivelserne, men samtidig skaber indre rum, der både kan danne ramme om bebyggelsens sociale liv og udnytte den unikke beliggenhed ved søen.

Bygningerne opføres som 3 fritliggende 2-3 etagers boliggrupper med hhv. 15, 12 og 10 boliger. Hver gruppe består af 2 selvstændige bygninger forbundet med hinanden af elevator, trapper og gangbroer.

Byggeriet er projekteret som lavenergibyggeri efter BR15.