Korngården

Del på:
Ballerup Almennyttige Boligselskab v. DAB
2012-2018
210 mio ekskl moms
20710 - 248 boliger
Kornvænget 41-53, Rugvænget 52-98, 2750 Ballerup
DOMUS Arkitekter
Totalrådgiver

Se flere billeder her

Projektet består i renovering, ombygning og modernisering af 248 almene boliger baseret på en bæredygtig helhedsplan.

Bebyggelsen består af af en boligbyggelse i fire etager med 3-rumsboliger. Sagen omfatter facaderudskiftning inkl. skimmelsvampsanering, kloakrenovering, nye køkkener og bade, lejlighedssammenlægning til fremtidige 4-rumsboliger. Yderligere forbedres tilgængeligheden i udvalgte opgange bl.a. med etablering af elevatorer. Beboerne genhuses under renoveringen af lejlighederne.

DOMINIA fungerer som totalrådgiver og har forestået udarbejdelse af helhedsplan, ingeniørprojektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med renovering. Desuden har DOMINIA forestået udbud af flytteforretning i forbindelse med genhusningen, samt projektledelse, udbud, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med energiprojektet.

Bæredygtig Renovering

Sagen angribes med en bæredygtig helhedstanke, der fokuserer på både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold i alle beslutninger. Der er et udvidet fokus på de energimæssige udfordringer og løsninger, som kommer beboerne til gode.

Helhedsplanen er udviklet ved brug af metoden Bæredygtig Renovering, som DOMINIA og DOMUS har udviklet til at sikre, at bæredygtig helhedstænkning sættes i fokus og integreres fra starten af projektet, hvor behov afdækkes og målsætninger formuleres. Dette har bidraget til at kvalificeret dialog og sikret fokus på bæredygtige løsninger med et langt perspektiv.

Som noget en del af de bæredygtige tiltag arbejdes der i renoveringen af Korngården med, hvordan bygningen kan understøtte og fastholde en energibevidst beboeradfærd. Derfor udføres sideløbende med renoveringen et energiprojekt om energimonitorering og visualisering af forbrug i de enkelte boliger. Projektet genføres sammen med Alectia og DTU og er støttet af GI og Landsbyggefonden. Der opsættes interaktive skærme i bebyggelsen, der bl.a. visualiserer energiforbrug og med viden fra gaming-industrien vil gøre det sjovt og attraktivt for beboerne at agere energibevidst.