Kredsens Hus

Del på:
Frederiksberg Kommune
2010-2013
131,3 mio. kr. inkl. moms
6.870 m2 - 60 boliger
Troels-Lunds Vej 25, 2000 Frederiksberg
CUBO Arkitekter, Force4 Architects og Henrik Jørgensen Landskab
Totalrådgiver

Se flere billeder her

Byggesagen omfatter opførelsen af det nye Kredsens Hus som omfatter 60 nye plejeboliger med servicefaciliteter og tilhørende udearealer, som skal erstatte det eksisterende Kredsens Hus. Byggeriet opføres lavenergiklasse 1 i 5 etager med delvis kælder samlet 6.870 m². I stueetagen foregår ankomst og fordeling til boligetagerne fra et centralt opholds- og fordelingsrum, ”Torvet”. På boligetagerne skaber fællesarealer og interne balkoner aktivitet, forbindelse og samvær.

Byggeriet er udført som tung konstruktion af præfabrikerede betonelementer med facader i skalmur. Karnapper i boliger er udført som lette konstruktioner. Projektet er opført i totalentreprise.

DOMINIA har leveret bygherrerådgivning i form af ingeniørprojektering og udarbejdelse af udbudsstrategi, tidsplanslægning samt udbud på projektforslagsniveau. Dernæst er DOMINIA overgået til at være totalentreprenørens rådgiver med levering af hovedprojektering under totalentreprisen.

Fotos: CUBO