Lilletoften

Del på:
AAB afd. 45
2008-(2021)
120 mio. kr. inkl. moms
28.690 m2
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Underrådgiver

Lilletoften er en afdeling under AAB beliggende i Skovlunde. Bebyggelsen består af 10 blokke opført i 3-4 etager. Der er i alt 300 boliger af varierende størrelse fra 1-rums lejligheder på 52,7 m2 og op til 4-rums på 88,6 m2. Med en hovedvægt af 3-4 rums boliger. I alt ca. 25.000 m2.

Byggesagen omfatter flere forskellige renoverings og moderniseringsarbejder. Taget renoveres og dette indbefatter en asbestsanering. Der laves en facaderenovering der blandt andet omfatter betonrenovering, udskiftning af udvendige døre og vinduer, opsætning af skærmtegl på facade og pudsning af gavle samt en række følgearbejder.

Desuden nedskæres eksisterende altaner og der opsættes nye større altaner inkl. glaslukning. Der etableres ligeledes køkkenkarnapper på nye fundamenter.

Der er også projekteret nyt ventilationsanlæg til boliger, køkken og toilet-/badrum, samt til nye depotrum.

Sidst men ikke mindst renoveres de til bebyggelsens hørende friarealer, herunder etablering af private haver og renovering af fælles uderum.

Renoveringen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden