Nærum Vænge

Del på:
Søllerød Almen Boligselskab ved Boligkontoret Danmark
2016-(2021)
110 mio. kr.
Nærumvænge, 2850 Nærum
Mangor & Nagel A/S, Peter Jahn og Partner
Totalrådgiver

Renovering af boligbebyggelse med 340 almene boliger fordelt i henholdsvis etagebyggeri og rækkehusbebyggelse.

Bygningerne er opført i 1949-1961 af arkitekt Palle Suenson. Bebyggelsen fremstår i gule teglsten på gavle og murrede piller og med røde tagstensbelagte, valmede sadeltage samt fortove og stier i området belagt med brændte gule klinker. Bebyggelsen er klassificeret i bevaringskategori 3.

Renoveringen omfatter etablering af balanceret ventilation og udskiftning af brugsvandsinstallationer og faldstammer i boligerne. Brøstninger efterisoleres, kloaksystem og brugsvandsinstallationer i terræn repareres eller udskiftes. Derudover renoveres belægning i terræn.

Arbejdet udføres i hovedentreprise ved Smock Ventilation.

DOMINIA er totalrådgiver og bidrager med projektering af konstruktioner, indvendige VVS-installationer, el samt fagtilsyn, udbud og byggeledelse.