Østergården

Del på:
PrivatBo
2014-2016
11 mio kr. inkl. moms
Askøgade 4-14, Vognmandsmarken 72-74
juul & hansen arkitekter
Totalrådgiver

Projektet omhandler byfornyelsen af Østergården der er beliggende på Askøgade og Vognmandsparken. Ejendommen er en boligejendom opdelt i 1 karré (Vognmandsmarken 26-70) bestående af tre bygninger samt én bygning liggende for sig selv (Askøgade 4-14-Vognmandsmarken 72-74). Hver bygning er 5 etager og indeholder lejligheder samt enkelte erhvervslejemål i stuen.

Sagen indeholder 2 etaper, idet der er givet støttetilsagn til denne første etape i Askøgade, som er fastlagt på baggrund af et ansøgningsmateriale indsendt af anden rådgiver.

Ejendommen er opført i 1930 og er arkitekterne C.F. Møller og Kay Fiskers første fælles boligprojekt udformet i den for tiden fremherskende nationale funkis stil. Ejendommen er derfor i SAVE-atlasset kategoriseret med bevaringsværdi 4 (middel). Den er opført i blankt murværk i gule sten, med gult tegltag udført i 42 grader uden udhæng. Der er placeret altaner på både gård og gadefacade, hvilket betyder at der er 2 altaner til hver lejlighed.

Tagrender, nedløb m.v. er oprindeligt udført i zink, men er efterfølgende erstattet med plast.

Ejendommens har i 2009 fået udskiftet vinduer i boligerne til typen træ/alu med termoruder. Ved vinduesudskiftningen blev kældervinduer ikke skiftet.

 

Bæredygtige tiltag
I det bevilgede projekt indgår efterisolering af etageadskillelser imellem tagrum og boliger samt uopvarmet kælder og boliger. Der udskiftes tag og i den forbindelse etableres undertag og solcelleanlæg til forsyning af fællesinstallationer. Vandafledning fra fornyet tag føres til nedsivning på grunden og gårdarealet forsynes med permable overflader.

Med BDB Metoden blev der identificeret en række virkemidler, som ville have større totaløkonomisk og bæredygtighedsmæssig effekt for de samme støttemidler, end det oprindelige projekt, som der blev søgt støttemidler til. Disse ekstra virkemidler kan desværre ikke realiseres, pga. de retningslinjer, der eksisterer for Byfornyelsen.