Plejecenter Ørbygård

Del på:
Rødovre Kommune ved DAB
2017-2019
160,5 mio. kr. inkl. moms
Medelbyvej 6, 2610 Rødovre
Virumgaard Arkitekter
Ingeniørrådgiver som underrådgiver

Byggeriet omfatter nedrivning af eksisterende plejeboliger og opførelsen af nyt Plejecenter Ørbygård. Det nye plejecenter indeholder 82 plejeboliger med servicearealer. Bygningen er opført i 2-3 etager, med to boliggrupper på såvel stue og 1. sal samt en boliggruppe på 2. sal.

Arbejdet er gennemført i to etaper, hvor først halvdelen af centeret er revet ned og genopbygget, mens beboerne bor i den anden halvdel. Derefter er beboerne flyttet over i den nye del, mens den anden eksisterende del er revet ned og genopbygget.  Sagen har derfor stillet store krav til den logistiske planlægning. Energiklasse 2015.

DOMINIA er underrådgiver på sagen og er ansvarlig for den ingeniørfaglige projektering, der omfatter konstruktioner, el, VVS-installationer og i forlængelse heraf også energiberegning.

Desuden varetager DOMINIA arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen, udbud, fagtilsyn, byggeledelse og alle de til afleveringsforretningen hørende opgaver.