Plejehjemmet Irlandsvej

Del på:
Tårnby Kommune
2016-2017
30 mio. kr. ekskl. moms
2000 m2
Irlandsvej 122, Tårnby
Mangor & Nagel
Underrådgiver

Byggesagen omhandler en ombygning og energirenovering af administration og fælleslokaler beliggende i bygning A og D.
Ombygningens formål er dels en modernisering og en bedre udnyttelse af de eksisterende arealer samt flytning af de fleste bruger- og beboerorienterede funktioner til stueetagen hvor de ligger synligt og med nem adgang. Der er taget udgangspunkt i at funktioner som: daghjem, omklædningsrum, vaskeri og produktionskøkken ikke længere har pladsbehov i A og D stueplan, 1. og 2. sal. Træningsrum til fysio- og ergoterapi flyttes fra 1. sal i A og indrettes i bygning D hvor salen opdeles med foldevæg til et stort og et mindre træningsrum.
Aktivitetslokaler flyttes fra 1. sal til en placering som ”husets hjerte” i stueplan i bygning A.
Administrations- og lederkontor bevares på nuværende placering i stueplan lige ved hovedindgangen, hvor der er god kontakt med både besøgende, borgere, beboere og personale i dagligdagen på plejehjemmet. En nyoprettet funktion med 30 dagflekspladser placeres samlet på 1. sal med udgang til tagterrasse. 2. sal henvender sig både til personale og beboere med beboerservicefunktioner, fleksible rum, møderum og et stort multirum som både kan bruges til samling af hele personalet eller særlige beboerbegivenheder.

Bygning A har synlige gennemgående betonsøjler og -dæk samt en ret lukket og sparsomt isoleret ydervæg mod nord, øst og vest. Der efterisoleres udvendigt med et mekanisk fastgjort isoleringssystem som pålimes gule skaller i lighed med eksisterende tegl som afsluttende overflade. Der benyttes skaller på fladerne og pudses udfor eksisterende synlige betonkonstruktioner. Taget efterisoleres.

De udvendige betonsøjler og –bjælker fremstår i hovedsagen umiddelbart hele og intakte – men med flere afskalninger i overfladen, samt en del revnedannelser på visse betonsøjler, specielt på nordfacaden. Beton skal betonrepareres inden efterisolering.

Eksisterende ventilationsanlæg fjernes. Der etableres et nyt ventilationsanlæg og placeres i nyt ventilationshus på taget. Det nye ventilationshus placeres i forlængelse, af det eksisterende ventilationshus på taget. Anlæggets ydelse reguleres efter ventilationsbehovet i rum med varierende varme og person belastning (iht. krav i bygningsreglement). Der regnes med at der etableres 2 re-guleriongszoner i stueetagen, og en reguleringszone på hhv. 1 sal og 2. sal.

En eksisterende gang/overdækning er en let konstruktion som fjernes og erstattes af en ny tagterrasse konstruktion med større isoleringstykkelse i højde med loft i stueetage bygning A.

Bygning D er overvejende en let bygning men med murede vægge mod nord og øst. Tag over en del af fløjen hæves for større lofthøjde. Tage efterisoleres.