Randkløvehuse

Del på:
Tårnby Kommune og Boligorganisationen Tårnby 44 afd 8
2008-2012
100 mio. kr. inkl. moms
8200 m2 - 90 boliger
Falhøj, 2770 Kastrup
Mangor & Nagel
Totalrådgiver

Se flere billeder her

Bebyggelsen er beliggende i Kastrup og er den sidste etape af den samlede bebyggelse Randkløvehuse, der overvejende består af almene boliger. Byggesagen omfatter opførelse af 35 almene boliger, 55 plejeboliger og en tilhørende centerbygning. Bygninger opføres generelt i 2 etager, dog er en af plejeboligblokkene kun i en etage. Der er kælder under en del af centerbygningen samt en mindre kælder under boligblok 2. Bygningerne er opført med rødbrunt murværk, røde tegltage og fremspringende karnapper med pladsebeklædning i koks.

Plejeboligerne er disponeret i fem grupper, hver med 11 boliger grupperet om et fællesareal med uderum. I servicecenteret er der foruden faciliteter til personalet, samlingssal, fysio- og ergoterapilokaler, tand- og fodpleje samt frisør.

De almene boliger udgøres af en blanding af familieboliger, ældreegnede boliger og boliger til unge med psykiske lidelser.

De almene boliger i projektet er projekteret til at opfylde kravene til lavenergiklasse 2. Der er i den forbindelse blandt andet indarbejdet miljø-/energioptimerende løsninger i form af solfanger- og jordvarmeanlæg.

DOMINIA har varetaget ingeniørfaglig projektering, fagtilsyn samt byggeledelse.