Signalgården

Del på:
3B
2009-2011
150 mio. kr. inkl. moms
12.500 m2 - 128 boliger
Amagerfælledvej 135-147, Amagerfælledvej 199
ONV Arkitekter
Totalrådgiver

Byggesagen, der er beliggende på Amager, omfatter opførelse af 53 almene familieboliger (Signalgården) og 75 almene plejeboliger (Bostedet CAS 2) med tilhørende servicearealer til personer med særlige plejebehov (bl.a. autister og andre med særlige socialpædagogiske behov). 8 af plejeboligerne er indrettet og placeret, så de kan anvendes specifikt til socialpædagogiske behov i fht. brugerne.

De almene familieboliger består af fire længer, der slutter sig om et samlende gårdrum. De tre af længerne er i 4 etager og en længe er i 3 etager.
De tre længer i 4 etager opbygges med 2 rækkehuse oven på hinanden, hvor den nederste bolig har adgang og udearealer på terræn og med kontakt til både ankomstgaden og det indre gårdrum.Det øverste rækkehus har adgang fra ankomstdæk /svalegang på 1. sal og har tagterrasse som rekreativt udeareal. Længen mod nord i 3 etager består af rækkehuse i 3 etager med egen tagterrasse.

Familieboligerne er på mellem 86,9 m2 og 129,8 m2 og består ved ibrugtagning af storrumsenheder med et fuldt færdigt badeværelse og et lille basiskøkken. Alle installationer er placeret i ydervæggene og baderumskernens vægge, så beboeren kan indrette sin bolig uden at skulle arbejde med hverken el eller vvs.

Ved indflytning kunne den første beboer vælge at flytte ind og bo i boligen, som den var, eller vælge selv at etablere vægge.

Byggeriet er en del af AlmenBolig+ der er et koncept for boliger, som er energimæssigt bæredygtige og billige at bo i. De lave huslejer opnås blandt andet ved at anvende præfabrikerede træflade-elementer samt en høj grad af deltagelse i indretning, drift og vedligehold fra beboerne i de almene familieboliger. Plejeboligerne drives af Københavns Kommune.

Hele byggeriet er projekteret til at opfylde kravene til energiklasse 1, hvilket blandt andet indebærer højtisolerede vægge og solcelleanlæg.