Skolen på Sluseholmen

Del på:
Københavns Kommune, ByK
2019-2023
325 - 425 mio. kr.
12.500 m2
BAM Danmark, JJW Arkitekter, Thing Brandt Landskab, AB Clausen, JL Engineering
Bæredygtighedsleder commissioning koordinator

Der skal opføres en ny, tre-sporet skole med KKFO, idrætshal, madskole og klub på Sluseholmen. Skolen bliver en grøn lunge og et samlingspunkt for områdets beboere og et arkitektonisk vartegn for København.

Skolen forventes at blive ca. 12.500 m2 og skal give plads til 840 skoleelever. Dertil kommer etablering af landskab og udearealer på op til 5.000 mog et parkeringshus på 10.000 m med plads til 250-280 biler.

Rendering: JJW Arkitekter

Skolen bliver opført på Sluseholmen grænsende op til havnebassinet. I stueetagen er åbne aktive funktioner placeret. Stueetagen er disponeret med højt til loftet og store vinduespartier, der trækker omgivelserne ind i huset og omvendt giver kig ind til de mange aktiviteter, som byder både skoleelever og lokale borgere indenfor.

Den nye skole bliver en grøn lunge for hele kvarteret, hvor naturens groede og naturlige elementer er ligeværdige med det byggede. Overalt findes læringsmiljøer, hvor man kan bevæge sig frit fra de indendørs pædagogiske rum og ud til tagets terrasselandskab og skolehaver. Det skal være med til at sikre et dynamisk fokus på natur og bæredygtighed.

Rendering: JJW Arkitekter

DOMINIA er tilknyttet projektet som bæredygtighedsleder og commissioning koordinator.