Skovvang

Del på:
Furesø Boligselskab v.KAB
2010-2013
110 mio. kr. inkl. moms
4.550 m2 - 60 boliger
Poppelvej; Allerød
CUBO Arkitekter
Totalrådgiver

Se flere billeder her

 

Byggeriet omfatter opførelsen af Plejecenter Skovvang i Allerød på en tidligere sportsplads. Byggeriet er bestående af 60 to-værelsesboliger med servicearealer arrangeret i 3 boenheder. Alle boliger har udgang til egen have eller altan.

Tæt ved boligerne ligger fælles spise- og opholdsstuer med mulighed for fællesspisning, aktiviteter og hygge. De 2 af enhederne samles i en 2 etages bygning, mens den tredje opføres hovedsageligt som en 1 etages bygning. En mindre del af denne er i 2 etager, hvor de fælles servicearealer er placeret på 1 sal. Arealet udgør i alt 4.550 m2 ekskl. kælder.

Byggeriet opføres generelt med bagmure og etagedæk i beton/letbeton og facade i tegl. Teglfacaderne suppleres med facadepartier med træbeklædning.

Bæredygtige tiltag: Hele projektet er projekteret som energiklasse 2015, hvilket betyder at bæredygtighed og energi-/miljøoptimerede løsninger er indarbejdet i projektet, bland andet i form af et optimeret bygningsdesign, grønne tage samt ca. 150 m2 solceller.

DOMINIA er totalrådgiver på sagen og er ansvarlig for den ingeniørfaglige projektering omfattende konstruktion, el, VVS og energiberegninger. DOMINIA varetager projektledelse, bygherretilsynet samt arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen, fagtilsyn, byggeledelse og alle de til afleveringsforretningen hørende opgaver.