Skt. Elisabeth

Del på:
Københavns Kommune
2009-2010
25 mio. kr. inkl. moms
1.200 m2
Hans Bogbinders Allé, 2300 København S
juul & hansen arkitekter
Underrådgiver

Se flere billeder her

De eksisterende hospitalbygninger på Skt. Elisabeth Hospital ombygges til sundhedshus for borgere i bevaringsværdige bygninger. Sundhedshuset kommer til at huse en række forskelle lægefunktioner samt rehabilitering. Bygningen er en længebygning i 4 etager med fuld kælder. Ombygningen omfattede etablering af et Sundhedshus, en mindre sygeplejeklinik, en lægepraksis til 7-9 privatpraktiserende læger samt et alkoholbehandlingstilbud. Ydermere blev der som supplement til det eksisterende svømmebassin etableret re-habiliteringsfaciliteter til personer med nedsat førlighed, herunder bl.a. en træningssal og træningskøkken samt etablering af nyt kontor. Opgaven bestod endvidere af indretning og indkøb af møbler samt design af receptionsskranke.

Projektet blev udbudt i partnering. DOMINIA har leveret ingeniørrådgivning i form af projektering, fagtilsyn og byggeledelse.