Sundpark daginstitution

Del på:
Byggeri København for Børne- og Ungeforvaltningen (BUF), Københavns Kommune
2014-2017
23 mio. kr. inkl. moms
830 m2
Strandlodsvej 73, København
Rubow Arkitekter, Juul og Nielsen
Ingeniørrådgiver som underrådgiver

Nuværende 5 gruppers integreret institution Sundpark skal udbygges med 2 børnehavegruppe og 2 vuggestuegrupper, i alt 68 børn.

Sundpark huser til daglig 80 børn fordelt på 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

Den nye bygning vil med sin placering, udformning og arkitektur være i samspil med eksisterende bygning og de omkringliggende arealer. Tilbygningen bygges sammen med eksisterende bygning ved garderobe og lysgård, så der opnås størst mulig sammenhæng af funktioner.  To grupperum med dertilhørende puslerum og depoter placeres på hver etage. Stillerum er mellem grupperum og kan fungere hver for sig eller sammen.

Alle vinduespartier etableres ud fra nøje hensyntagen til udsigtsforhold og de enkelte rums funktionalitet, således at grundens potentiale og bygningens indre struktur udnyttes maksimalt.

Endelig er bygningen udformet med udgangspunkt i barnets verden. Vinkehuler i facaden, rumlige opholdsarealer, farvesætning og motiverende legehjørner med forskellige taktile overflader er med til at skabe variation og oplevelse i dagligdagen.

DOMINIA leverer ingeniørrådgivning i form af projektering, opfølgning og fagtilsyn af ingeniørfagene: konstruktioner, VVS og elteknik.

Byggeriet udføres i hovedentreprise.