Tårnbyparken

Del på:
Boligorganisationen Tårnbyhuse
2014-2016
75 mio
Irlandsvej 130-138, Randkløve Allé 52-160 og Tårnbypark Allé 1-71, 2770 Kastrup
Totalrådgiver

Tårnbyparken er en almen boligafdeling under Boligorganisationen Tårnbyhuse. Bebyggelsen, der er opført i perioden 1954-1957, består i hovedsagen af 5 gårde.

(Gård 1-5) beliggende ved Randkløve Allé og 3 gårde (Gård 6-8) beliggende ved Tårnbypark Allé, Bygning 12-18 samt af Kilometerhuset ved Irlandsvej.

De otte gårde og bygning 12-18 består af 4 blokke i 2-3 etager, mens Kilometerhuset hvor der er fem opgange, er i tre etager.

Byggesagen omfatter udskiftning af altaner, døre og vinduer i bebyggelsen. Der udskiftes altaner på samtlige lejligheder og vinduer og døre i gård 1-8, samt udføres reparationer af murværk. DOMINIA er arbejdsmiljøkoordinater både under projekteringen og udførelsen, og har desuden stået for gennemførelse af forundersøgelser for miljøfarlige stoffer.

Undersøgelserne viste at der bl.a. var behov for sanering af de malede altanplader, hvorfor altanerne bliver skåret ned og kørt til afrensning i en lukket hal væk fra byggepladsen.

Boligerne er beboet under renoveringen.