Tjur- og Tejstgården

Del på:
Greve Boligselskab
2015-2019
DKK 168.000.000 inkl. Moms (totalentreprisekontraktsum)
40.800 m2 - 448 boliger
Tjurgården 1-303 + Tejstgården 1-117, 2760 Greve
Bygherrerådgiver

Tjur- og Tejstgården er en almennyttig boligbebyggelse som er opført i 1976-1979. Bebyggelsen består af 69 blokke med rækkehuse i to plan samt 4 blokke i to etager med lejligheder.

Arbejdet omfatter renovering og efterisolering af lette facader og gavle, udskiftning af vinduer og terrassedøre, udskiftning af udvendige trapper og altanværn samt udskiftning af lodrette brugsvandsinstallationer i boligerne.

Af særlige bæredygtighedsmæssige tiltag skal nævnes, at den indvendige halvdel af de lette facader bevares i forbindelse med renoveringen ligesom efterisoleringen af gavlene udføres udenpå den eksisterende gavlmur. Herved opnås en betydelig begrænsning af såvel materialeforbruget som affaldsmængden.Endvidere forbedres byggeriets varmetabsramme væsentligt, idet kravet til U-værdien hhv. er jf. BR2015 på de renoverede facader og gavle og jf. BR2020 på de nye vinduer og døre.

Alle boligerne er beboet under udførelsen, hvilket både kræver stort fokus på beboerne og stiller store krav til håndteringen af såvel information og varsling som adgangskontrol og beboertryghed.