Toftegård

Del på:
Toftegård, afd. 1011 og 1041 v/Boligforeningen 3B,
2010-2014
47 mio. kr. inkl. moms
2.100 m2 - 21 boliger
Engløbet 19-25, Gåseholmvej 59-99, Stumpedal 2-24, Sønderlundvej 1-5, 9-33, Herlev Hovedgade 133-169, 2730 Herlev
Bornebusch Tegnestue A/S
Underrådgiver

Se flere billeder her

Projektet består i etablering af boliger i tagetagen på et eksisterende boligbyggeri i forbindelse med en tagudskiftning. Byggeriet er opført i 1949 for Boligselskabet af 1944 i Herlev og fremtræder som en tidstypisk boligetagebebyggelse med L-formede bygningskroppe omkring grønne arealer. Bebyggelsen er tegnet af arkitektfirmaet Bartholdy, Olsson og Lunøe og omfatter 4 stk. 3-etagers blokke opført i røde mursten ud mod Herlev Hovedgade, samt 12 stk. 4-etagers blokke opført med gule mursten syd for Gåseholmvej.

DOMINIA har bidraget med ingeniørrådgivning til udformning af udbudsmateriale samt bygherretilsyn og fagtilsyn. Det har bestået i en overordnet vurdering af de konstruktionsmæssige principper, herunder fundamentets bæreevne og stabilitetsberegninger på en forøgelse af bygningshøjden. Desuden har DOMINIA lavet tekniske undersøgelser af vand, varme og ventilation med henblik på integration af nye installationer med de eksisterende, herunder at sikre at bygningsreglementets krav opfyldes.