TRUST

Del på:

Der er nu efterhånden kommet godt gang i det strategiske partnerskab med Københavns Kommune. Teamet har arbejdet på højtryk siden efteråret hvor aftalen med Københavns Kommune blev indgået. Der er oprettet projektkontor, medarbejdere fra de respektive firmaer i partnerskabet er flyttet ind og sager er blevet sat i gang.

For at fortælle om det spændende arbejde med TRUST er der blevet udarbejdet en video, som er den første af tre videoer. Den første video fokuserer på at fortælle generelt om TRUST, om KK’s baggrund for at sætte projektet i gang, at etablere at TRUST er i fuld gang og fortælle om de første erfaringer.

 


TRUST  er navnet for den partnerskabsaftale DOMINIA sammen med fem andre firmaer har indgået med Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning til en værdi af ca. 2,3 mia. kr. over 4 år. De øvrige firmaer er Enemærke & Petersen A/S, Kant Arkitekter A/S, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S, Norconsult A/S og GHB Landskab A/S.