Landsbyggefonden

Landsbyggefonden giver almene boligafdelinger mulighed for at søge om støtte til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri.

I DOMINIA har vi langvarig erfaring med projekter, der er støttet af Landsbyggefonden, og har herfra et indgående kendskab til grundlaget for tildeling af støtte og for de konkrete procedurer for ansøgning og tildeling af støtte fra Landsbyggefonden. Vi har rådgivet en lang række almene boligforening i både dele af og hele byggeprocesser, hvor der har været ansøgt og tildelt støtte.

Vores erfaring er opbygget gennem en lang årrække, hvor der er sket en vis udvikling i støtten. I dag er udgangspunktet for støtte fra Landsbyggefonden, at der skal foreligge en helhedsplan for renovering. En helhedsplan har mere end byggetekniske aspekter. Den skal udgøre en helhed, der også omfatter boligsociale forhold, økonomi og fremtidssikring. Kort sagt skal helhedsplanen tage højde for alle de aspekter, der sikrer, at afdelingen forbliver attraktiv. Vi kan rådgive om alle dimensionerne af helhedsplanens udarbejdelse og gennemførelse.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Strategisk og faglig rådgivning til idé- og projektudvikling
  • Beboerinddragelse heriblandt,
  • Dialog om og præsentation af planforslag for beboerne
  • Udarbejdelse af helhedsplan for renovering
  • Planlægning af processen
  • Opfølgning og tilpasning af helhedsplanen under forløbet
  • Det efterfølgende forløb inklusiv udbud og gennemførelse af helhedsplan

Vi kender forudsætningerne for en vellykket proces i relation til Landsbyggefonden, lige fra den indledende ide- og projektudvikling med høj grad af beboerinddragelse, til udarbejdelse og fremsendelse af en endelig helhedsplan og indberetning af den endelige ansøgning i forvaltningssystemet BOSSINF-Renovering med henblik på godkendelse af skema A, B og C. Herunder vigtigheden af en tidlig dialog med Landsbyggefonden, både hvad angår den tekniske dialog og den økonomiske afklaring, da deres tilbagemeldinger er afgørende for at der arbejdes hen mod en realistisk løsning for helhedsplanen.