For at skabe et bæredygtigt byggeri skal de bæredygtige mål, som sættes i begyndelsen og udmøntes i projekteringen, følges op i udførelsen helt frem til det byggede resultat.

Det sikres bl.a. gennem udbud. Her er det afgørende, at de bæredygtige mål og den bæredygtige tankegang føres videre til entreprenøren.

Dette kan bl.a. ske gennem bløde initiativer, der sikrer vidensoverførsel ved at stille konkrete, målbare krav til entreprenøren samt ved at udvælge en entreprenør, der beviseligt vil sætte fokus på bæredygtighed. Altså ved at bringe bæredygtighed i konkurrence.

  • Der opstilles kriterier for udbuddet, så entreprenøren bliver inddraget i bæredygtighedsarbejdet
  • Vi sikrer, at udbudsmaterialet reflekterer det arbejde, der er lavet i projekteringen, og at det giver basis for videreførslen af såvel intentioner som konkrete arbejder med bæredygtighed

I DOMINIA har vores specialiserede rådgivere inden for udbud kompetence inden for bæredygtigt byggeri. Vi kan derfor rådgive jer, så I får sikret, at jeres bæredygtige mål formuleres klart og bliver en rød tråd i alle dele af udbudsprocessen.

Thrane.nu