DOMINIA er førende indenfor rådgivning omkring solceller – et område, der på grund af de ofte hurtigt skiftende lovgivninger omkring afregning på området, kræver en opdateret og grundig indsigt i både denne lovgivning samt den evige udvikling på området.

Solceller bliver tit fejltolket som en løsning, der automatisk gør en bygning ’grøn’ og dermed bæredygtig. De faktiske forhold er langt mere komplicerede. Solcelleanlæg er ofte et resultat af energirammeberegninger, der angiver, hvad der skal til for at opnå den krævede energiklasse for det pågældende byggeri.

Solcellerne kan derfor ofte ikke fravælges uden byggeriet fordyres f.eks. ved at vælge mere/bedre isolering eller ændres f.eks. ved at begrænse glaspartier. Læs mere under Energi og indeklima. Det kræver derfor en helhedsorienteret tilgang at projektere solcelleanlægget, så det får den optimale funktion og placering, og så det forholdsvist nemt kan demonteres med henblik på genbrug, når levetiden er udtjent.

I DOMINIA er vi vant til at projektere efter vugge-til-vugge-tanker, og derudover tænker vi langstrakt og i helheder i forhold til byggeri, når vi projekterer. Det gælder også projektering af solceller.

Vi har kompetencen og erfaringen fra mange sager om forundersøgelser, design og udbud af solcelleanlæg. Vi er rådgivere på etablering af flere af landets største tagmonterede solcelleanlæg. Se eksempler under vores referencer. Vi har derfor den erfaring, der skal til for at rådgive efter jeres behov.

Vi yder rådgivning i bl.a.:

  • Design af anlæg, så det tilpasses bygningsdriften og ikke ’sælger til nettet’ dvs. ikke overproducerer
  • Design i samråd med arkitekter, så anlægget i størst mulig grad integreres i bygningen
  • Bygherrerådgivning og fagtilsyn for bygherrer, som indgår aftaler direkte med entreprenører om kombineret etablering og drift af solcelleanlæg

I vores rådgivning vægter vi bl.a.:

  • Dimensioneringen og placering af anlægget i forhold til solens bevægelse, så effekten optimeres
  • Valg af en systemløsning, der muliggør en nem udskiftning af enkeltdele
  • Æstetikken

DOMINIA har erfaringer med installation af mange forskellige teknologier, herunder både krystallinske celler og tyndfilmsprodukter. Vi har både projekteret anlæg i stor og lille skala og på både gavle og tage, flade såvel som skrå. Vi har sågar forestået en 4-årig rammeaftale med 5 forskellige leverandører, der sikrede en bygherre af almennyttigt boligbyggeri en mulighed for at udbyde små selvstændige totalentrepriser via miniudbud til både sin eksisterende bygningsmasse og til evt. nybyggeri, der har kørt parallelt med eksisterende projekter med stor succes.

Thrane.nu