Anerkendt og certificeret statiker

I DOMINIA har vi en anerkendt og certificeret statiker. Der er  72 anerkendte statikere i Danmark. Anerkendte statikere har typisk minimum 10 års erfaring som konstruktionsingeniører og har gennemgået en anerkendelsesprocedure under Anerkendelsesudvalget for statikere.

Titlen Anerkendt Statiker giver retten til at godkende og attestere konstruktionsprojekter i henhold til Statikerordningens regler og procedurer. Statikerordningen har til formål at sikre høj kvalitet ved projektering og udførelse af bærende konstruktioner i bygge-og anlægssektoren samt lette myndighedernes arbejde, så behandlingen af byggesager går hurtigere, uden at projekters statiske dokumentation forringes.

Med egen anerkendt statiker kan DOMINIA tilbyde attestering af konstruktionsprojekter under anerkendelsesordningen. Yderligere udgør den anerkendte statiker en ekstra faglig ressource i DOMINIA i forhold til projektering og kvalitetssikring af arbejde udført i vores konstruktionsafdeling.

Vores anerkendte statiker projekterer primært egne projekter, men kontrollerer og kvalitetssikrer også konstruktionsprojekter udført af andre konstruktionsingeniører internt eller eksternt.

I forbindelse med BR18 blev vores statiker også certificeret statiker til KK2, KK3-KK4 samt tredjepartskontrol. Vores certificerede statiker deltager i projektering og kontrol af byggeprojekter for dokumentation af tekniske forhold på det statiske område i bygningsreglementet. Formålet er at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger.

Vi har flere medarbejdere, der bærer titlen som certificeret statiker KK2.