Miljørådgivning

Vi har stor erfaring med alle dele af miljøhåndtering i både nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Vores ydelser omfatter:

 

Miljøscreening og miljøfarlige stoffer

Vi belyser tilstedeværelsen af miljøskadelige stoffer gennem screening og kortlægning. Vi screener stoffer som asbest, PCB, klorparaffiner og forskellige tungmetaller.

Vi bistår bygherren i indhentning af tilbud på miljøundersøgelser og sikrer, at der, på baggrund af en fyldestgørende kortlægning, bliver udformet et grundigt udbudsmateriale, der giver de bedst mulige forudsætninger for det bedste tilbud på miljøsaneringen.

 

Skimmelsvamp

Hvis der er mistanke om fugt og skimmelsvamp, hjælper vi, indtil problemet er afhjulpet. Vi fastlægger omfanget af skimmelsvampevæksten og anviser afhjælpende tiltag. Samtidig kan vi hjælpe med at identificere skadesårsagen, så problemet ikke kommer igen.

 

Selektiv nedrivning og miljøsanering

Vi tilbyder løbende miljørådgivning i alle projektfaser, så nedrivningen foregår miljømæssigt korrekt gennem hele projektet.

Vi hjælper med at skabe en god nedrivningsproces ved at levere et præcist udbudsmateriale, der garanterer den rigtige pris. Det gør vi bl.a. i udbudsmaterialet, hvor vi har stort fokus på miljøfarlige stoffer, så vi kan sikre os, at de bydende har tilstrækkelig information til at give en præcis saneringspris.

Fordi vores miljørådgivere kender livet på byggepladsen, sørger de for, at arbejdsmiljøet bliver tænkt ind i projektet fra start til slut.

Under og efter en miljøsanering sikrer vi, at overflader og arbejdsområder er afrenset og rengjort tilfredsstillende. Vi hjælper med kontrol og dokumentation, så du kan igangsætte de efterfølgende arbejder.

 

Cirkulært byggeri

For at passe bedre på miljø og klima har vi et øget fokus på cirkulært byggeri, og hvordan vi kan genanvende bygningsdele, når det giver bedst mening og værdi.

Med en ressourcekortlægning udpeger vi hvilke dele af bygningen, der kan genbruges eller genanvendes. Vi inddrager vores viden om tekniske egenskaber af materialerne samt viden om forurening af materialerne og om arbejdsmiljøet. Desuden inddrager vi vores viden om markedet og økonomiske betragtninger. Det er vigtigt for os, at vi tager højde for økonomien i projektet, når vi tager stilling til, om materialerne skal genbruges, genanvendes eller nyttiggøres.

 

DOMINIA er medlem af DAKOFA.