Til forside

DOMINIA ER...

DOMINIA KAN...

DOMINIA VIL...

...blandt de mest kvalificerede og erfarne rådgivere i byggeri af alle typer almene boliger som medvirkende i byggeri af mere end 60.000 almene boliger gennem mere end 80 års virke.

DOMINIA er et medarbejderejet  rådgivende ingeniørfirma, der har sin kernekompetence inden for rådgivning til den almene boligsektor og offentlige bygherrer.

... levere højtkvalificeret rådgivning inden for alle de traditionelle ingeniørdiscipliner i alle byggeriets faser. Vi leverer desuden bygherrerådgivning inklusiv udbud, arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelse.


Vi kender alle regler for alment byggeri inklusiv støttet byggeri indgående og kan rådgive kompetent hele vejen gennem processen.


Vi kan levere solid og kvalificeret rådgivning i bæredygtigt byggeri i alle faser.

... være blandt de førende ingeniørrådgivere inden for bæredygtigt byggeri.

Vi kan fungere som bygherrerådgivere, bæredygtighedsledere og -koordinatorer. Vi har uddannede specialister i bæredygtighed heriblandt en DGNB-konsulent og DGNB-auditor.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed, og hvordan det kan komme jer til gode.


AKTUELT


AKTUELT

AKTUELT


DOMINIA har konkurrencen om bygherrerådgivning i fbm. opførelse af 130 pleje- og ældreboliger til blinde og svagtseende i Ny-Ellebjergområdet


DOMINIA har sammen med mtre og MW Arkitekter vundet bygherrerådgivningsopgaven i fbm. opførelse af 100 plejeboliger og 30 ældreboliger for blinde og svagtseende for AKB København, Følager.

19.12.2014DOMINIA har vundet konkurrencen om ombygning af tidligere sygeplejeskole i Slagelse til 142 studieboliger


DOMINIA har sammen med KANT Arktiekter vundet konkurrencen om totalrådgivning i fbm. opførelse af 142 studieboliger i den tidligere sygeplejeskole i Slagelse for FOB/Slagelse Boligselskab.

19.12.2014
Udskriv siden
DOMINIA AS   \\   Rådgivende Ingeniørfirma     \\   Ved Vesterport 6, 3  \\  1612 København V


 


 Telefon: +45 33 43 45 00   \\   E-mail: dominia@dominia.dk