Fakta

Ejerforhold
DOMINIA er et aktieselskab etableret i 1988. Ejerskabet er fordelt på virksomhedens partnerkreds, som ejer 75 % af aktierne i selskabet. De resterende 25 % ejes af medarbejdere.

CVR. nr.  12 88 86 78

Økonomi
Regnskabstal angivet i mio. kr.

År  2013  2014 2015
Omsætning  41,6  47,1  53,4
Årets resultat 1,9 2,6 1,9
Egenkapital 4,9 5,7 4,9

 

Forsikring
DOMINIA er forsikret gennem TRYG.

Bankoplysninger
Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K
Tlf.: 45 12 74 00

Ledelse

Kjeld Christiansen Adm.direktør, Partner
Hans-Jørgen Hansen Afdelingsleder, Partner
Jacob Brandt Afdelingsleder, Partner
Jesper Ring Afdelingsleder, Partner
Frank L. Hansen Partner
Jeanette Standly Mikkkelsen Afdelingsleder
Erik Strand Afdelingsleder

 

Medarbejdere

2014 2015 2016
Ingeniører, konstruktører (Konstruktioner) 11 12 11
Ingeniører (VVS, ventilation, energi) 9 11 10
Ingeniører (El) 5 6 6
Tekniske designere 5 4 4
Ingeniører (Byggeledelse) 8 7 7
Ingeniører (Planlægning) 7 6 8
Cand.mag. (Kommunikation, Markedsføring) 1 1 1
Administrativt personale 3 3 3
Personale i alt 49 50 50

 

DOMINIA støtter