Fakta

Ejerforhold
DOMINIA er et aktieselskab etableret i 1988. Ejerskabet er fordelt på virksomhedens partnerkreds, som ejer 75 % af aktierne i selskabet. De resterende 25 % ejes af medarbejdere.

CVR. nr.  12 88 86 78

Økonomi
Regnskabstal angivet i mio. kr.

År  2014  2015 2016
Omsætning  47,1  53,4  53,4
Årets resultat 2,6 1,9 1,5
Egenkapital 5,7 4,9 4,5

 

Forsikring
DOMINIA er forsikret gennem TRYG.

Bankoplysninger
Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K
Tlf.: 45 12 74 00

Ledelse / Partnere

Kjeld Christiansen Adm. direktør, Afdelingsleder, Partner
Hans-Jørgen Hansen Afdelingsleder, Partner
Jacob Brandt Afdelingsleder, Partner
Jesper Ring Partner
Frank L. Hansen Partner
Andreas Claus Hansen Afdelingsleder
Erik Strand Afdelingsleder

 

Medarbejdere

2014 2015 2016
Ingeniører, konstruktører (Konstruktioner) 11 12 11
Ingeniører (VVS, ventilation, energi) 9 11 10
Ingeniører (El) 5 6 6
Tekniske designere 5 4 4
Ingeniører (Byggeledelse) 8 7 7
Ingeniører (Planlægning) 7 6 8
Cand.mag. (Kommunikation, Markedsføring) 1 1 1
Administrativt personale 3 3 3
Personale i alt 49 50 50

 

DOMINIA støtter