Fakta

Ejerforhold
DOMINIA er et aktieselskab etableret i 1988. Ejerskabet er fordelt på virksomhedens partnerkreds, som ejer 75 % af aktierne i selskabet. De resterende 25 % ejes af medarbejdere.

CVR. nr.  12 88 86 78

Økonomi
Regnskabstal angivet i mio. kr.

År  2015  2016 2017
Omsætning  53,4  53,4  61,4
Årets resultat 1,9 1,5 0,7
Egenkapital 4,9 4,5 3,7

 

Forsikring
DOMINIA er forsikret gennem TRYG.

Bankoplysninger
Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K
Tlf.: 45 12 74 00

Ledelse / Partnere

Kjeld Christiansen Adm. direktør, Partner
Jacob Brandt Afdelingsleder, Partner
Hans-Jørgen Hansen Partner
Jesper Ring Partner
Frank L. Hansen Partner
Andreas Claus Hansen Afdelingsleder
Andreas Borch-Hansen Afdelingsleder
Kim Dyring Holmström Afdelingsleder
Andreas Borch-Hansen Afdelingsleder

 

Medarbejdere

2015 2016 2017
Ingeniører, konstruktører (Konstruktioner) 12 11 12
Ingeniører (VVS, ventilation, energi) 11 10 15
Ingeniører (El) 6 6 6
Tekniske designere 4 4 7
Ingeniører (Byggeledelse) 7 7 7
Ingeniører (Planlægning) 6 8 8
Cand.mag. (Kommunikation, Markedsføring) 1 1 1
Administrativt personale 3 3 3
Personale i alt 49 50 59

 

DOMINIA støtter