Fakta

Ejerforhold
DOMINIA er et aktieselskab etableret i 1988. Ejerskabet er fordelt på virksomhedens partnerkreds, som ejer 75 % af aktierne i selskabet. De resterende 25 % ejes af medarbejdere.

CVR. nr.  12 88 86 78

Økonomi
Regnskabstal angivet i mio. kr.

År  2016 2017 2018
Omsætning  53,4  61,4 62,7
Årets resultat 1,5 0,7 1,3
Egenkapital 4,5 3,7 4,3

 

Forsikring
DOMINIA er forsikret gennem TRYG.

Bankoplysninger
Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K
Tlf.: 45 12 74 00

Ledelse / Partnere

Kjeld Christiansen Adm. direktør, Partner
Andreas Borch-Hansen Direktør, Afdelingsleder
Jacob Brandt Afdelingsleder, Partner
Hans-Jørgen Hansen Partner
Jesper Ring Partner
Frank L. Hansen Partner
Andreas Claus Hansen Afdelingsleder
Naheem Nawaz Afdelingsleder
Kim Dyring Holmström Afdelingsleder

 

Medarbejdere

2016 2017 2018
Ingeniører, konstruktører (Konstruktioner) 11 11 13
Ingeniører (VVS, ventilation, energi) 10 14 17
Ingeniører (El) 6 6 7
Tekniske designere 4 6 7
Ingeniører (Byggeledelse) 7 7 7
Ingeniører (Planlægning) 8 8 8
Cand.mag. (Kommunikation, Markedsføring) 1 1 1
Administrativt personale 3 3 3
Personale i alt 50 56 63

 

 

DOMINIA støtter