Historie

DOMINIA Rådgivende Ingeniører bygger på en mere end 80 år lang historie, som er startet i den almene boligsektor og med en langt bredere profil. I dag er DOMINIA en rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i byggeri og renovering af boliger og institutioner.

Vi arbejder med historien som et fundament af viden, erfaringer og en social styrke i virksomheden. Samtidig med at vi løbende sikrer ny viden og strategiske satsninger, der sikrer, at vi er vores kunder og samarbejdspartnernes foretrukne valg.

DOMINIA blev oprettet som datterselskab af boligselskabet KAB den 2. juli 1931. Firmaet havde dengang en bred portefølje af ydelser, der omfattede både arkitekt- og ingeniørrådgivning, bygherrefunktion, udlejning og ejendomsadministration. Yderligere drev DOMINIA handelsvirksomhed med produkter til afsætning i byggeriet.

Over tid blev forretningen i stigende grad fokuseret på teknisk rådgivning. Udviklingen mod en mere skærpet virksomhedsprofil blev yderligere understreget, da DOMINIA den 8. oktober 1988 blev etableret som selvstændigt rådgivende ingeniørfirma i en selskabsform som medarbejderejet aktieselskab.

DOMINIA har siden koncentreret sig om at være førende ingeniørrådgivere inden for vores kernekompetencer – alle typer ingeniørrådgivning til den almene boligsektor og den offentlige sektor.

Gennem årene har DOMINIA ydet ingeniørrådgivning i forbindelse med opførelse eller ombygning af mere end 60.000 boliger.

DOMINIA har medvirket til opførelsen af markante boligbyggerier som Bellahøj Husene og Farum Midtpunkt, som i deres tid har været fyrtårne for nyt boligbyggeri. Inden for ældre- og plejeboligbyggeri har DOMINIA  blandt andet bidraget til opførelse af Ørestad Plejecenter, som med sin farverige facade med de forskudte altannicher udgør en klar markør i området, som tiltrækker mange arkitektur- og fotointeresserede. Inden for kulturområdet har DOMINIA været med til byggeriet af Dansk Design Center og oplevelsescenteret NaturBornholm. Senest har DOMINIA ydet ingeniørrådgivning til det prisbelønnede børnekulturhus Børnekulturhus Ama’r.

Foruden nybyggeri har DOMINIA været med til en omfattende række byfornyelser i København samt renovering og ombygninger. Blandt dem er renovering af Farum Midtpunkt og en række bæredygtige helhedsplaner for renovering deriblandt Sorgenfrivang II i Lyngby og Korngården i Ballerup .

I dag er bæredygtighed en central del af kerneydelserne, og DOMINIA tilbyder alle typer rådgivning inden for bæredygtigt byggeri herunder energioptimering, solcelleanlæg og commissioning.