I DOMINIA opfatter vi et godt arbejdsmiljø på byggepladsen som en vigtig succesparameter i byggeprojektet. Vi har kompetencer inden for arbejdsmiljøkoordineringsydelser, der løfter bygherres forpligtelser.

Vores arbejdsmiljøkoordinatorer har den lovpligtige uddannelse i arbejdsmiljøkoordinering og indgående erfaring i arbejdsmiljøkoordinering i henholdsvis projekteringsfasen (p) og udførelsesfasen (b).

Vi samarbejder løbende med arbejdsmiljøorganisationer som Byggeriets arbejdsmiljøbus (BAMBUS) og Branchearbejdsmiljørådet for Byggeri og Anlæg, BAR-BA.

Hvis en bygherre overdrager arbejdsmiljøkoordineringen til DOMINIA, vil det normalt være med udgangspunkt i de lovmæssige forpligtelser med mindre andre ydelser bliver tilkøbt iht. Danske Ark og F.R.I.s ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering.

ARBEJDSMILJØKOORDINERING I PROJEKTERINGSFASEN

Når vi træder ind som arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen, sørger vi typisk for at koordinere, at der i projekteringen bliver taget hensyn til de generelle principper for forebyggelse inden for sikkerhed og sundhed. Vi sørger desuden for at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som bl.a. indeholder organisationsplan, byggepladstegning, tidsplan og foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde.

Ved overgangen til udførelsen sikrer vi grundig og forsvarlig overdragelse af PSS’en.

ARBEJDSMILJØKOORDINERING I UDFØRELSEN

Når vi som arbejdsmiljøkoordinator (b) får overdraget PSS’en, gennemgår vi den og sikrer, at evt. spørgsmål bliver afklaret inden de udførende parter mødes til opstartsmøde.

Arbejdsmiljøkoordintor (b) afholder sikkerhedsmøder, hvor der bliver fulgt op på PSS’en og på, om de udførende følger retningslinjerne, som PSS’en foreskriver. På sikkerhedsmøderne følger vi op på, om entreprenøren/-erne fører den nødvendige kontrol med, at forskrifterne bliver efterlevet. Arbejdsmiljøkoordinator (b) varetager også sikkerhedsrunderinger.

Thrane.nu