BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Som en del af bygningsprojektering yder vi rådgivning i bærende konstruktioner. Vi projekterer både nybyggeri, ombygning og renovering og har erfaring med projektering af mange forskellige typer af konstruktioner. Vi kan også tilbyde at granske og kvalitetssikre projekter som selvstændige ydelser. Endelig tilbyder vi kontrol og attesteringer ved vores anerkendte og certificerede statiker.

PROCES OG SAMARBEJDE

Vi deltager i alle byggesagens faser; lige fra projekterne er på skitseniveau, til der føres tilsyn på pladsen med entreprenørernes udførelse af konstruktionerne. Konstruktionsingeniørerne er ofte tidligt med i processen, hvor vi i tæt samarbejde med arkitekten fastlægger principper for de bærende konstruktioner.

Der er et tæt samarbejde og erfaringsudveksling mellem de enkelte konstruktionsingeniører i afdelingen og med de øvrige fagingeniører i firmaet og med vores samarbejdspartnere. Dette sikrer vidensdeling og ensartethed i projekter samt en god kollegial omgangsform.

TEGNINGSMATERIALE OG 3D VISUALISERINGER

I DOMINIA er tegning i 2D og 3D i Revit en integreret del af arbejdsprocessen. Vi har tekniske assistenter med både kompetence og erfaring med brug af AutoCad og Revit, som indgår i projekteringsarbejdet. Der er et godt og tæt samarbejde mellem ingeniører og tekniske assistenter, der sikrer en effektiv arbejdsgang og et tegningsmæssigt materiale og digitale visualiseringer, som fuldt ud lever op til tidens forventninger og krav.

NYBYGNING

I nybygningssager sætter vi os ofte tidligt sammen med arkitekterne i projektet og får fastlagt principperne for konstruktionerne. Vi projekterer nye konstruktioner i bl.a. pladsstøbt beton og betonelementer, stål og træ. De konstruktive principper og materialevalget for konstruktionerne besluttes i tæt samarbejde med både arkitekt og bygherre på grundlag af den ønskede geometri.

OMBYGNING OG RENOVERING

I forbindelse med renovering og ombygning er det afgørende, at der gennemføres en grundig analyse af de bærende konstruktioner. I ombygnings- og renoveringssager gennemfører vi registrering af de eksisterende forhold og sikrer, at de nødvendige forundersøgelser foretages. Sidstnævnte kan bl.a. dreje sig om at undersøge for forekomst af miljøfarlige stoffer.

Vores bygningskonstruktører vil ofte være dem, der gennemfører registreringerne. Flere af dem har speciale i netop renoveringsopgaver. Grundig analyse af resultaterne af registreringen kræver stor erfaring og varetages ofte af konstruktionsingeniøren på sagen, ved sparring med vores anerkendte statiker. De overordnede konstruktive beslutninger, der tages tidligt i processen, er afgørende for hele det efterfølgende projekteringsforløb. Det er derfor vigtigt, at der fokuseres på dette og investeres den nødvendige tid og de rette ressourcer i denne fase.

Thrane.nu